Handel en Industrie

Techniekdag 2014


<< Terug
Datum: 4 oktober 2014

Er ligt weer een ambitieus activiteitenplan voor de Technetkring Dokkum-Damwoude waarmee we het komende schooljaar in de regio aan de slag kunnen. De Technetkring Dokkum-Damwoude e.o. bestaat uit 24  technische bedrijven én 2 scholen: het Dockinga College (vmbo, havo en vwo) en de Saad (vmbo).

Concreet betekent deze samenwerking dat leerlingen bedrijfsbezoeken gaan afleggen, dat er gastlessen worden gegeven en dat er stages uit voortvloeien, maar het betekent vooral dat er door inhoudelijk overleg over de inhoud van het techniek onderwijs een goede aansluiting komt tussen onderwijs en praktijk. Het biedt de leerlingen tevens een goed beeld van alle mogelijkheden in de techniek, zodat ze enthousiast worden en ze een toekomstperspectief ontdekken waar ze voor willen gáán.
Uiteindelijke doel: meer leerlingen die kiezen voor een loopbaan in de techniek. 
 
Eén van de belangrijkste activiteiten in komend schooljaar is:
 
De Techniekdag op vrijdag 3 oktober 2014. 
 
Op vrijdag 3 oktober gaan we weer een Techniekdag organiseren met dezelfde opzet als de vorige drie Techniekdagen. Binnenkort komen we met meer  informatie over de organisatie hiervan. We moeten eerst beschikken over een lijst van bedrijven die meedoen op 3 oktober.
 
Daarom aan u de vraag:
Kunnen we er van uit gaan dat u op 3 oktober weer mee doet en weer twee tot vier groepjes van 10 leerlingen kunt ontvangen? Graag doorgeven vóór 13 september.
 
We hopen dat u allemaal weer meedoet aan de Techniekdag op vrijdag 3 oktober.
 
Wat er verder op het programma staat:
We organiseren dit schooljaar weer een Technics4U evenement voor de basisscholen in Dantumadiel en Dongeradeel.
Alle basisscholen in beide gemeenten worden uitgenodigd. Er kunnen 400 groep 7 leerlingen aan meedoen. Per dagdeel worden 200 kinderen ontvangen. De leerlingen worden ingedeeld in groepen en doorlopen een programma. Een gastheer leidt het programma. (V)MBO-leerlingen begeleiden de basisschoolleerlingen bij het maken van een werkstuk en helpen bij de organisatie van de quiz.
Een entertainer zorgt voor boeiende overgangen tussen de verschillende programmaonderdelen en houdt de leerlingen geconcentreerd. 
 
Technics4U heeft een aantal unieke kenmerken:
- het technisch bedrijfsleven doet mee;
- leerlingen en ouders worden er bij betrokken;
- er wordt een grote groep leerlingen bereikt (minimaal 400 per regio);
- het project kan worden ingebed in bestaande techniekactiviteiten van het basisonderwijs;
- actieve betrokkenheid van (V)MBO-leerlingen en docenten. 
 
Het draait om zien, doen en denken over techniek:
- zien: een film over techniek;
- doen: zelf een werkstuk maken;
- denken: een quiz over techniek.
Meer informatie over dit evenement volgt op termijn.
Voor nu hopen we dat u allemaal weer meedoet aan de Techniekdag op 3 oktober 2014. Graag een reactie vóór 13 september.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de stuurgroep Technet,
 
Jenna Bottema
06 51323829
 

Techniekdag 2014