Handel en Industrie

Oproep werkgroepleden


<< Terug
Datum: 29 augustus 2014

Beste leden,

 
Zie hieronder het verzoek van de ONOF om werkgroep leden aan te leveren voor een tweetal interessante projecten.
 
Heb je interesse deel te nemen aan een werkgroep? Stuur dan een email naar info@henidokkum.nl.
Aan de besturen van de Ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân.
 
Geachte Dames en Heren,
Bijgaand zenden wij u een brief, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt. Het zal u duidelijk zijn dat in onze regio momenteel enkele ontwikkelingen gaande zijn die in de komende tijd ook voor ons bedrijfsleven van belang zijn. Het gaat om de volgende zaken:

-De aanpak van de toeristische en recreatieve sector in NO-Fryslân, zowel de watergebonden recreatie als ook de  toeristische mogelijkheden op het "vasteland".
-De manifestatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Niet alleen de hoofdstad, maar de gehele provincie Fryslân wordt hierbij betrokken. 

Ook de 6 NO-Friese gemeenten zetten hun beste beentje voor om zich nationaal en internationaal te presenteren als een regie "die er toe doet!"
Voor beide projecten wordt op korte termijn een werkgroep ingesteld, die een bijdrage levert voor een succesvolle presentatie van onze regio.
 
In verband met de "spinn-off", (imago, bedrijvigheid en werkgelegenheid) van deze projecten moet het economisch belang voor NO-Fryslân niet worden onderschat. Voor het welslagen is de creativiteit, kennis en kunde van het bedrijfsleven onontbeerlijk.  Ons verzoek aan uw bestuur is werkgroepleden te leveren die één van de werkgroep willen versterken.
De ONOF heeft in dezen een bemiddelende rol. Wij doen een beroep op u uw opgaven graag binnen 2 weken na heden aan ons te laten weten.
 
Mocht u vragen hebben, dan zijn wij uiteraard graag bereid u nader te informeren.
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur ONOF
Joop Wolters, secretaris
 


Oproep werkgroepleden